Simar automatisering bv - moves the screen


Terug naar vorige pagina
Terug naar de startpagina

Simar automatisering neemt ondersteuning 20-20 relaties over
November 2008

Graag willen we u informeren over de overname door Simar automatisering van de activiteiten van 20-20 in Nederland en België. Simar automatisering zal per direct de ondersteuning van 20-20 in de Benelux gaan voeren.

We kunnen ons voorstellen dat deze mededeling onverwacht is. Simar en 20-20 zijn immers twee decennia elkaars directe concurrenten geweest. Daarom geven we u graag wat achtergrond informatie hoe dit ontstaan is en wat onze klanten daar van gaan merken

20-20 is een Canadees bedrijf dat wereldwijd opereert met keuken ontwerpsoftware. De ondersteuning voor de Benelux werd uitgevoerd vanuit de vestiging Lelystad.
Simar automatisering is een Nederlands bedrijf, dat bedrijfsbrede automatisering levert voor met name de keuken- en sanitairbranche en daarmee marktleider is in Nederland en prominent aanwezig in België. Als onderdeel van onze producten leveren we (naast de geheel door ons zelf ontwikkelde bedrijfssoftware zoals KIMS en SIMS) KIMS-Design, een keukenontwerpprogramma dat we als halffabrikaat betrekken van de firma Planit. Planit (nu Fusion) is een Engels bedrijf, dat net als 20-20 wereldwijd opereert met keukenontwerpsoftware.
Dit voorjaar heeft 20-20 Canada de firma Planit overgenomen. Daarmee is 20-20 van concurrent voor Simar veranderd in een leverancier.
Dit alles heeft geleid tot wederzijdse afstemming rond de vertegenwoordiging in Nederland

Het op een goede manier ondersteunen van software voor de keukenbranche is een zeer arbeidsintensieve en daardoor kostbare aangelegenheid. Met name het onderhoud van de grote aantallen bestanden, zowel qua prijzen als wat betreft de grafische informatie, is bijzonder arbeidsintensief. Dit is ook voor ons alleen mogelijk dankzij de grote aantallen klanten waarvoor wij dit werk doen en dankzij internationale samenwerking. Een voldoende schaalgrootte is essentieel om deze software op een goede manier te ondersteunen

Vanaf heden zal Simar de ondersteuning bieden van de 20-20 producten die voorheen vanuit Lelystad werden verkocht en ondersteund. Wij hebben daartoe de activiteiten van 20-20 Lelystad overgenomen. Een belangrijk deel van het team in Lelystad is nu bij ons werkzaam om op die manier continuïteit te bieden voor de 20-20 klanten. 20-20 klanten krijgen een bredere keuze in de beschikbare software, omdat ook de Simar eigen bedrijfssoftware gekozen kan worden.
Voor de vertrouwde Simar klant, zal er eigenlijk niets veranderen. Wij blijven innoveren en ontwikkelen met onze bedrijfssoftware. Wij blijven KIMS-Design als primaire ontwerpsoftware voeren en deze software blijft ook verder ontwikkeld worden (met enkele weken kunt u versie 15 verwachten !!).

De nieuwe Simar klanten, de 20-20 gebruikers, zullen bekende mensen aan de helpdesk treffen en tegelijkertijd meer keuzemogelijkheden krijgen rond de beschikbare software en bestanden. Ook 20-20 design blijft normaal ondersteund en doorontwikkeld worden.

De schaalvergroting van ons bedrijf is voor alle klanten van belang. Waar enerzijds de complexiteit van de keukenbranche (en daarmee van de benodigde software) toeneemt en anderzijds het economische klimaat alle bedrijven onder druk zet, is een voldoende schaalgrootte essentieel om op gezonde wijze dit werk te kunnen doen.

Wij zijn trots op deze ontwikkelingen. We versterken onze leidinggevende positie op de Nederlandse en Belgische markt verder. We bieden onze klanten meer mogelijkheden. We blijven werken volgens ons motto: het beste wat automatisering te bieden heeft leveren aan de keuken- en sanitairbranche.

Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of met een van onze medewerkers.

Mark Sinnige en Henk Westerhof
Directie Simar automatisering bv