Simar automatisering bv - moves the screen


Terug naar vorige pagina
Terug naar de startpagina

Simar automatisering neemt ondersteuning WinDesign over

Maart 2012

Na een periode van intensieve voorbereiding en overleg tussen Simar automatisering en Convenient heeft Convenient met ingang van het jaar 2012 de ondersteuning van de WinDesign software voor de keukenbranche, alsmede de ondersteuning van de gebruikers, overgedragen aan Simar automatisering b.v.

Met deze overdracht wil Convenient zich voortaan uitsluitend richten op de producten voor de paramedische branche, een branche waarin Convenient zeer prominent aanwezig is. Door de samenwerking met Simar, uitmondend in de overdracht per 2012, is de continuïteit van de automatisering voor de WinDesign gebruikers gewaarborgd.

Simar neemt alle lopende contracten over en zal zich optimaal inzetten om de relaties ten dienste te zijn met passende oplossingen en adequate ondersteuning.

Niet alleen zal WinDesign nog geruime tijd ondersteund worden, maar ook is een tweetal medewerkers van Convenient mee gegaan naar Simar, zodat de WinDesign klanten door vertrouwde personen geassisteerd kunnen worden. Ook is in samenwerking een methode van gegevensoverdracht ontwikkeld, zodat de aanwezige orderhistorie in WinDesign overgenomen kan worden in de software van Simar automatisering. Hierdoor wordt een nagenoeg naadloze overgang gerealiseerd.

Met de verwelkoming van een groot aantal WinDesign gebruikers versterken we onze leidende positie op de Nederlandse markt voor software voor de keukenbranche, en tegelijkertijd zorgen we voor de continuiteit van de bedrijfsautomatisering van WinDesign gebruikers.

We heten alle WinDesign relaties van harte welkom en spreken de hoop uit dat zij zich snel 'thuis' zullen voelen bij Simar automatisering.

Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of met een van onze medewerkers.

Convenient bv, de heer Gerard Boschman
Simar automatisering bv, de heer Mark Sinnige