Nieuwsbrief
  April 2015
SIMAR Automatisering; door met ontwikkelingen

En de ontwikkelingen gaan maar door…….. In gesprek met klanten wordt steevast besproken dat er veel veranderd is in het systeem. En het is waar, er is heel veel veranderd en we realiseren ons dat we allemaal aan de veranderingen moeten wennen. Soms is dat geen probleem en wordt de verandering met “open armen” ontvangen, maar soms zijn de veranderingen ingrijpender en duurt het wennen wat langer. In de afgelopen vier weken hebben wij een korte evaluatie gehouden en een groep klanten gevraagd naar hun ervaringen met de nieuwe keukenbestanden. Deze waren overwegend zeer positief. De meeste gaven aan “toch wel even te hebben moeten wennen” maar geven ook aan “niet meer terug te willen naar de oude situatie”.
 
De wereld om ons heen verandert en wij proberen u te ondersteunen met de juiste gereedschappen om bij al deze veranderingen de juiste oplossingen te bieden. Daarom ook dat we afsluiten met waar we deze introductie mee begonnen: de ontwikkelingen gaan maar door…….

We houden u op de hoogte !
 

Tips en Trucs administratief: nog te bestellen
 
Er is een functie die bekijkt of u in een order nog meer artikelgroepen moet bestellen; dit scheelt aanzienlijk in de muisklikken. U komt meteen na het afsluiten van het bestellen van de ene artikelgroep in een tussenscherm, waarbij u met één muisklik het volgende bestelscherm opent.U activeert deze functie in de preferenties. (Instellingen , Preferenties, Diverse, groep Bestellen, tabblad Standaard.)


Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.
(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).
 

Tips en Trucs KOMAS: Betalingskorting en kredietbeperking
 
Als u gebruik maakt van de optie Betaalvoorstel kan de berekende kredietbeperking automatisch in mindering worden gebracht. Deze functionaliteit kunt u ook gebruiken voor de betalingskorting, mits de ontvangen factuur geen BTW of één BTW tarief vermeldt.
 
Een betalingskorting wordt gegeven over het goederenbedrag, dat is dus het factuurbedrag minus de BTW. Heeft u recht op 2% betalingskorting en alle goederen zijn verhoogd met 21% BTW, dan is het percentage in het veld kredietbeperking 1.653. Als de factuur geen BTW vermeldt, dan is het percentage 2. Op deze wijze is de nacalculatie gelijk aan het goederenbedrag van de factuur, de korting wordt apart getoond in het grootboek. Het bedrag op de crediteurenkaart is gelijk aan het totaal factuurbedrag.
 

 
U vindt de kredietbeperking in KOMAS | Relaties | tabblad Crediteurgegevens

Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.
(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).
 

Tips en Trucs SIMAR-Design: nieuwe versie
 
Er is recent hard gewerkt aan een service update voor Simar Design FX.
In de deze versie zijn verschillende zaken verbeterd.
Vanzelfsprekend zijn er ook een aantal nieuwe functies bijgekomen, één daarvan is “Alternatief”.


Met deze functie is het mogelijk om in het ontwerp van catalogus te wisselen, zowel binnen hetzelfde merk (b.v. bij een nieuwe versie van de catalogus) als naar een ander merk.
 
Voor een korte handleiding verwijzen wij u naar een andere nieuwe functie in deze versie: de Info- knop (Tabblad Start -> Speciaal). Onder deze knop vindt u vanaf nu alle aanpassingen beschreven van de laatste versie die u heeft geïnstalleerd.
 
Daarnaast is er natuurlijk het Help Center waar deze uitleg in de vorm van een “How to….” Document beschikbaar is gekomen.
 
De nieuwe versie wordt als een z.g. ServicePack uitgeleverd, u kunt dit servicepack downloaden en installeren door in het programma “Inlezen Bestanden” onder HELP te kiezen voor SIMAR-Design Update v2.200.001. De software wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd.
 
 
Indien u hulp of meer informatie wenst over het servicepack verwijzen wij u naar de helpdesk
(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be). 
 

Wij zijn op zoek naar de mooiste ontwerpen

Het winnende ontwerp van deze maand is van:

Helaas waren er onvoldoende inzendingen. Hierbij een ontwerp van Simar.
Een oproep om uw mooie ontwerpen in te zenden !

 
 
We zijn op zoek naar de mooiste ontwerpen gemaakt met onze software. Heeft u ook een ontwerp gemaakt waar u trots op bent?
Is het ontwerp goed aangekleed met accessoires en verlichting? Stuur het ons toe in .jpg formaat naar prijsvraag@simar.nl vergezeld van uw naam en de firma waarvoor u werkt. Iedere maand kiezen wij een winnaar en zullen wij het winnende ontwerp in de nieuwsbrief tonen.
De winnaar ontvangt als dank een fles bubbels om te toosten op het winnende ontwerp.

Proost !

Ingezonden tekeningen kunnen door Simar automatisering bv worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Door het inzenden van tekeningen stemt de verzender hiermee in.
 

Achter de schermen:
 
Dit keer melden we drie nieuwe ontwikkelingen van de laatste weken.
 
Eigen combinaties voor type-2 keukenmeubelen.
Als u alle eigenschappen van de keukenmeubelen in een order goed hebt ingevuld, kunt u deze set van eigenschappen nu onder een eigen naam bewaren. Dat is handig als u een bepaalde combinatie regelmatig verkoopt. U vindt dit in de order op het blad Keukenmeubelen algemeen, onder het menu Bewerken.
 
 
De opgeslagen combinaties zijn voor iedereen beschikbaar en staan bovenin de keuzelijst waarin u ook de eventuele combinaties van de fabrikant vindt.
Om te voorkomen dat iedereen eigen combinaties gaat aanmaken kunt u instellen wie dat mag doen. Eerst is er een preferentie, in de groep Offerte/Order | Uitgebreid.
 
 
Standaard staat deze zo ingesteld dat iedereen die met bestanden mag werken, ook eigen combinaties mag aanmaken. Maar als alternatief kunt u deze ook zo instellen dat u dit per gebruiker kunt aangeven, in het scherm waarin u de gebruikersrechten regelt.
 
Verandering in de mogelijkheid om bestelde artikelen te wijzigen.
Tot nu toe kon u in een reeds bestelde order een al besteld artikel niet meer overschrijven, maar u kon het nog wel verwijderen of van aantal veranderen (na een waarschuwing). We zijn nu iets strenger geworden: alleen een medewerker die rechten heeft om bestellingen te doen, of een systeembeheerder mag een reeds besteld artikel nog verwijderen (na waarschuwing). De mogelijkheid om het aantal aan te passen is vervallen. (Mocht dit voor u te streng zijn, dan is er nog een preferentie om het oude gedrag terug te zetten).
 
Betrouwbaarder downloaden.
Sommige klanten hadden last van het fenomeen dat grote downloads (bijv. Design basisbestanden) halverwege afbraken en daardoor niet opgehaald konden worden. De software waarmee we bestanden downloaden is nu opnieuw gemaakt en gebruikt de meest actuele technieken (o.a. meerdere verbindingen tegelijk opzetten). Dit zorgt ervoor dat we alle beschikbare snelheid van uw internetverbinding ook gebruiken en dat het ongewenst afbreken van downloads tot het verleden moet behoren.
 
Om van deze functies gebruik te kunnen maken dient u het laatste service-pack te downloaden.
 
Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.
(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).
 

Kent u deze functie al? Montageberekening na 1 juli 2015
 
De module Montageberekening is bij veel van onze klanten in gebruik. Het is namelijk de enige module waar u met het verlaagde BTW-tarief van 6% op arbeidsloon kunt werken in de periode tot 1 juli 2015. Maar ook na deze periode is deze module van grote waarde.
 
De module Montageberekening is een aanvullende module op KIMS, SIMS en BSV-Sales en kan tevens worden toegevoegd als installatiemodule aan GOOP. De module stelt u in staat om montage- en/of installatiekosten toe te voegen aan uw offertes en orders. Daarbij worden de montagekosten separaat gehouden van de te leveren goederen, waardoor ook de margebewaking een meer accurate weergave van de behaalde marges geeft. En dat laatste is natuurlijk essentieel voor het behalen van het juiste rendement op uw order.
 
 
De module Montageberekening kan op vele wijzen worden ingericht, om daarbij zoveel als mogelijk uw huidige methode van montagekostenberekening te ondersteunen. De module kan in combinatie met KIMS zelfs de montagekosten van een keuken volledig automatisch berekenen!
De module kan een onderscheid maken tussen arbeidsloon en te leveren montagemateriaal en biedt een uitgebreide koppeling met de Simar Weekagenda. Uiteraard wordt het montagebedrag meegenomen in de factureringsopties van onze software en kan het ook correct worden verwerkt in uw financiële administratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop van Simar.
 
Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.
(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).  

Tips en trucs algemeen: meer over montage
 
Per 1 juli gaat de regeling voor een verlaagd BTW-tarief op arbeidsloon voor montage zeer waarschijnlijk vervallen. Om de klanten goed te informeren is het mogelijk om middels een rekenveld in de tekst van de voorbladbrief automatisch het verschil uit te laten rekenen.
Neem op in de tekst:
 
\R RV2=1.21/1.06
\R RV3=@1301*@RV2

Bij realisatie voor 1 juli 2015 is het montagebedrag:    € @101

\R RV4=@101-@1301+@RV3
Bij realisatie na 1 juli 2015 is het montagebedrag:       € @RV4

\R RV5=@RV4-@101
Uw voordeel bij realisatie voor 1 juli 2015                      € @RV5


Dit geeft in de brief de volgende geprinte tekst: 
 
 

Suggesties of aanbevelingen voor de nieuwsbrief:

Sinds het uitkomen van de eerste editie van onze nieuwsbrief hebben wij al vele enthousiaste reacties gehad. Omdat deze nieuwsbrief primair voor u als gebruiker is geschreven, willen wij informeren of u wellicht zelf suggesties en/of aanbevelingen heeft voor deze nieuwsbrief, waarmee wij u en alle overige gebruikers nog beter van dienst kunnen zijn.

Wij horen graag van u via ons e-mailadres nieuwsbrief@simar.nl

Laatste nieuws:
 
Nieuwe How to…. toegevoegd
Er is weer een nieuw document in het Help Center toegevoegd in de serie How to….. In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe u eenvoudig het keukenmerk kan vervangen in de tekening. Een aanrader !
 
 
 
 
Der Kreis “Simplify”
Ook dit jaar staan we weer met een stand op de jaarvergadering van Der Kreis in Urk. Het thema is "Simplify" met kernbegrippen; ondernemen, samenwerken en duurzaam. Dit spreekt ons zeker aan immers met samenwerking kan men de onderneming duurzaam verder helpen.
 
Kom gerust even langs om bij te praten. (Standnummer 10)
 
 
 
Meer Type-2 bestanden
Er komen (gelukkig) steeds meer keukenbestanden in Type-2 beschikbaar en middels diverse acties proberen wij dit ook onder uw aandacht te brengen. Het is het uiterst raadzaam om het laatste service-pack te downloaden. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kunt u altijd contact met onze helpdesk opnemen.
 


Test uw kennis
 
In deze rubriek laten wij een klein gedeelte van één van onze schermen zien.
Aan u dan de vraag om het juiste scherm te kiezen uit vier mogelijke oplossingen. Hiermee test u en/of verbreedt u uw kennis over de functionaliteit van de software.
De vraag voor deze editie: uit welk programmaonderdeel komt dit plaatje:
 
 

Dit is een gedeelte uit: 

A - Afbeelding uit overzichten
B - Afbeelding uit beheer orders
C - Afbeelding uit algemene en
      adresgegevens
D - Afbeelding uit offerte-, orderinformatie

De mooiste ontwerpen op onze website:

We krijgen steeds meer hele mooie ontwerpen binnen voor onze maandelijkse wedstrijd. In de nieuwsbrief is helaas maar plaats voor één winnend ontwerp en we moeten dat ook nog relatief klein afdrukken. Daarom hebben we alle prijswinnaars, maar ook een groot aantal net-niet prijswinnende ontwerpen op onze website gezet. Laat u inspireren door de fraaie ontwerpen die uw collega’s maken. En staat u er zelf bij: wees gerust trots op het prachtige resultaat. Natuurlijk weten we dat je hele mooie dingen kunt maken met SIMAR-Design, maar ook wij zijn onder de indruk van de fraaie inzendingen. Bekijk hier de collectie


TIP  TIP  TIP  TIP

Vanuit Simar geven we vele tips en suggesties voor het gebruik van onze software. We weten dat onze klanten regelmatig handige werkwijzen ontdekken of creatief gebruik maken van onze software. Heeft u zo'n tip waarvan u denkt: "dat is handig", laat het ons dan weten. Mogelijk kunnen we ook andere klanten een plezier doen met uw tip. Geef uw tips door via e-mail: tips@simar.nl


Nieuwe bestanden:

Onderstaand een overzicht van nieuwe bestanden die zijn toegevoegd:

- La Germania (grafisch)
 
 
 
Wilt u een bestand bestellen; e-mail naar secretariaat@simar.nl

Wist u trouwens dat u zelf de voortgang van ons bestandsbeheer kunt raadplegen? *

Ga vanuit de Simar Client naar ''Systeemprogramma''s''-> ''Inlezen Bestanden''-> klik op de grote knop ''Voortgang''.

*) Uitsluitend mogelijk indien u werkt met het programma 'Inlezen Bestanden' van Simar.


Stel een vraag aan de helpdesk:

U kunt de helpdesk bereiken op de volgende manieren:
- telefonisch:
NL op 020-4808286
BE op 09-3959500

U wordt automatisch doorverbonden met een beschikbare medewerker van de juiste helpdesk voor uw vraag. De helpdesk is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:45-12:30 uur en van 13:00-17:00 uur.

- e-mail: stuur uw bericht naar
NL helpdesk@simar.nl
BE helpdesk@simar-belgium.be
Uw vraag wordt automatisch naar de juiste medewerker gezonden.


Cursussen:

Om goed vertrouwd te raken met de uitgebreide functionaliteit van onze softwareproducten is het volgen van een cursus zeer aan te bevelen en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk.

Ook het volgen van een vervolgcursus voor de meer gevorderde gebruikers behoort tot de mogelijkheden.

Klik HIER om naar de speciale Simar website te gaan waar het totale aanbod beschreven staat.

Heeft u aanvullende wensen t.a.v. het cursusaanbod van Simar automatisering? Is er bij u of uw medewerkers behoefte aan training op een specifiek onderdeel van onze software? Laat het ons weten. Wij bespreken graag met u welke mogelijkheden wij hebben voor het geven van extra trainingen op maat.


Speciale cursussen:

Naast de reguliere trainingen geeft Simar tevens trainingen voor specifieke software- toepassingen. Zo hebben wij onder andere de volgende specifieke cursussen op de agenda staan:


* Managementinformatie
7 april - locatie Amsterdam

* SIMAR-Design BSV
9 april - locatie Gentbrugge

* SIMS-Sales
14 april - locatie Tilburg

* SIMAR-Design Gevorderd
16 april - locatie Gentbrugge

* SIMAR-Design BSV Gevorderd
21 april - locatie Tilburg

* Applicatiebeheer
28 april - locatie Tilburg

* SIMAR-Design Gevorderd
11 mei - locatie Tilburg
 
Meer informatie over de inhoud van deze cursussen vindt u HIER

Heeft u zelf wensen op het gebied van opleidingen voor uzelf of uw medewerkers? Neem dan even contact op met de Simar Groep via e-mail op secretariaat@simar.nl. Na ontvangst van uw bericht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Voorgaande nieuwsbrieven:

Klik HIER voor het archief van de nieuwsbrieven.


De nieuwsbrief doorsturen:

Kent u een collega die deze Simar nieuwsbrief niet ontvangt? Stuur deze nieuwsbrief dan door via de daarvoor bestemde link onder aan deze nieuwsbrief.

Aanmelden voor de volgende nieuwsbrief kan natuurlijk ook. Stuur een e-mail naar secretariaat@simar.nl en u ontvangt in het vervolg de nieuwsbrieven.


Afmelden nieuwsbrief:

Indien u deze nieuwsbrief ten onrechte ontvangt, of niet langer wenst te ontvangen, meldt u zich dan af via de daarvoor bestemde link onder aan deze nieuwsbrief.


Antwoord "Test uw kennis"
 

 
Het juiste antwoord is:
 
C - Afbeelding uit algemene en
       adresgegevens

U vind het bij algemene en adresgegevens (De NAW-gegevens die u invult als u een nieuwe offerte start)
 
Als u op het klantnummer klikt kunt u een memo maken, die alleen bij deze klant hoort. Uiteraard kunt u er voor kiezen om deze memo zichtbaar te maken als de klant opnieuw een offerte laat maken.
 
Verder kunt u relevante klantgegevens beheren en eventueel blokkeren.
Simar Groep
Tel. +31 (0) 20 480 82 82 | fax. +31 (0) 20 480 82 84 | e-mail: info@simar.nl | http://www.simar.nl/
Vestiging Amsterdam | Jarmuiden 67 | 1046 AE AMSTERDAM | Nederland
Vestiging Tilburg | Aphroditestraat 39-41 | 5047 TW TILBURG | Nederland
Vestiging Gentbrugge | Korte magerstraat 5 | 9050 GENT (Gentbrugge) |  België