SIMAR-Design basis

De functie van het tekenpakket SIMAR-Design is tweeledig. Enerzijds kunt u met dit programma prachtige ontwerpen maken, anderzijds kunnen technische tekeningen dusdanig worden uitgewerkt dat het voor iedereen in het proces duidelijk is wat er bedoeld wordt. In deze cursus loopt het leerproces dan ook van het tekenen van een basisopstelling tot het afdrukken van tekeningen. Ervaring met 3D-tekenen is niet vereist, enige werkervaring met computers is wel gewenst.