KIMS/SIMS managementinformatie

De combinatie van goed gestructureerde orders en een krachtige database zorgt ervoor dat alle gegevens uit KIMS/SIMS geschikt zijn om gebruikt te worden in managementoverzichten. De KIMS/SIMS ‘Business’ en ‘Enterprise’ edities beschikken over een flink aantal hulpmiddelen om managementinformatie te genereren. In deze cursus wordt behandeld hoe deze middelen optimaal gebruikt en ingezet kunnen worden voor het maken van krachtige managementrapportages over uw bedrijfsvoering.

De cursus is bestemd voor medewerkers die op bedrijfsniveau managementoverzichten willen produceren. Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar wel wordt een globale kennis en gebruikerservaring met KIMS/SIMS verwacht.