Simar automatisering

In onze consumentenmaatschappij is het belangrijk dat we niet worden ‘geveld’ door de griep. Tenslotte moet de boel blijven draaien en kunnen we het ons niet permitteren om met een kruik en grog in bed te gaan liggen. We kunnen ons allemaal proberen te wapenen tegen dit ongewenste virus, maar ook dit jaar is maar weer gebleken dat het vaccin onvoldoende bestand was, getuige de epidemie.

Eén van uw belangrijkste middelen om efficiënt zaken te kunnen doen, kan zich onverwachts óók niet goed voelen en vreemde verschijnselen vertonen: uw computer. In de praktijk zijn wij al ettelijke malen behulpzaam geweest met het o.a. terugzetten van back-ups bij onze klanten, die gegijzeld werden door een hardnekkig virus. En ook al verzorgen wij graag deze digitale fruitmand, wij houden virussen graag buiten onze persoonlijke én zakelijke deur!

Zorg dus altijd voor een goede, actuele virusscanner op uw computer(s) en maak daarnaast regelmatig back-ups van uw digitale bedrijfsvoering. Met deze virtuele ‘vitamines’ komen we de winter wel door!

Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers van Simar


Tips en Trucs administratief: Extra informatie door ‘directe link’

Veel mensen weten dat in de order, extra informatie over een artikel (bijv. een apparaat of een sanitairartikel) is op te vragen door middel van de functietoets (of de menukeuze Bewerken | Artikel info tonen).

In het informatiescherm vindt u diverse gegevens van het gekozen artikel en in vele gevallen ook een foto. Bij apparatuur kunt u ook in vrijwel alle gevallen een installatietekening oproepen. Deze installatietekeningen verzamelen wij voor u en worden actueel via onze website opgeroepen, zodra u er een nodig heeft.  Foto’s van sanitairartikelen en tegels werken op een soortgelijke manier. Deze komen van de server van de betreffende groothandel en worden ook ‘real-time’ voor u opgehaald. Vele groothandels in sanitair en tegels leveren inmiddels op deze manier fotomateriaal aan (Galvano, Gevier Dales, Julius van der Werf, Luca, Rexxel, Technische Unie, Tegel Groep Nederland, Wasco). Voor de apparatuur verzamelen we binnen ons bestand zelf het fotomateriaal.

Maar er is meer. Bovenin het informatiescherm ziet u vier knoppen die direct ‘doorlinken’ naar aanvullende informatie. Afhankelijk van de mogelijkheden bij het artikel zijn meer of minder opties actief.

DirectLinks
Info fabrikant: Brengt u direct naar de webpagina van dit artikel op de website van de fabrikant.

Info groothandel: Doet hetzelfde, maar dan op de website van de groothandel.

De Voorraadcheck: Maakt het mogelijk direct de actuele voorraad bij de groothandel of de leverancier op te vragen (beschikbaar voor Atag/Etna/Pelgrim, Galvano en Julius van de Werf). De Technische Unie kent ook een voorraadcheck via de menukeuze in de order ‘Navigatie | Voorraadcheck bij leverancier’ en Tegel Groep Nederland toont actuele voorraadinformatie op de detailpagina (‘Info groothandel’).

Tenslotte is bij Galvano artikelen en bij Luca een link beschikbaar naar een informatieblad over dat artikel, in PDF formaat.
Met deze handige functies voor achtergrondinformatie kunt u snel meer te weten komen over een artikel.

Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.

(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).


Tips en Trucs Design: Verbergen en herstellen van automatisch geplaatste maatlijnen

In de nieuwsbrief van oktober vorig jaar is een begin gemaakt met de uitleg over de vernieuwde functionaliteit maatlijnen in de versie 5 van SIMAR-Design. In deze nieuwsbrief het vervolg.
Zoals u misschien al heeft mogen ervaren wordt voortaan iedere wijziging die u uitvoert op een automatisch geplaatste maatlijn direct in het geheugen opgeslagen. Maakt niet uit of het nu het verslepen of zelfs verwijderen van een maatlijn betreft. Maar hoe maakt u deze wijzigingen weer ongedaan?

In het tabblad Maatlijnen in de groep Maatlijnen vindt u Verberg alle die in één handeling alle automatisch geplaatste maatlijnen uit het aanzicht laat verdwijnen. Wanneer Verberg alle is ingeschakeld ziet u deze in een donkere kleur oplichten.

verberg alle

Verberg alle is onafhankelijk van elkaar in zowel een bovenaanzicht als in meerdere vooraanzichten te gebruiken.

Herstel licht op zodra u één van de automatisch geplaatste maatlijnen wijzigt, door deze bijvoorbeeld te verslepen, verwijderen en/of de waarde te wijzigen. Met Herstel kunt u al deze handelingen in één keer ongedaan maken voor het aanzicht waar u in bezig bent.

herstel

Stel dat u maar één maatlijn wilt herstellen dan doet u dat als volgt: Selecteer de maatlijn en open het icoon Herstel met het pijltje en kies voor Herstel geselecteerde maatlijnen.

herstel geselecteerde maatlijnen

Tip: Een meervoudige selectie van maatlijnen kunt u maken door de Shifttoets ingedrukt te houden.

herstel verwijderde maten

Als laatste heeft u nog de mogelijkheid om alleen de verwijderde automatisch geplaatste maatlijnen op hun standaard waarde terug te zetten. Handig, voor het geval dat u de maatlijnen die zijn versleept, of van waarde zijn gewijzigd, wilt behouden. Open het icoon Herstel met het pijltje en kies voor Herstel verwijderde maatlijnen.

In deze tips en trucs van Design wordt verwezen naar de nieuwsbrief van oktober vorig jaar. Weet dat voorgaande nieuwsbrieven altijd nog te bekijken zijn via onze website.

Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.

(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).


Kent u deze functie al: Nieuwe velden in Aflevering plannen

Het scherm Afleveren | Aflevering plannen, maakt het mogelijk tal van geplande data rond een order vast te leggen. In combinatie met de agenda verschijnen bovendien alle afspraken in de agenda van de betreffende persoon.

SchermAfleverplanning

Recent zijn hier enkele velden toegevoegd.

Nameten nodig: Dit is een aanvinkveldje. Het staat helemaal rechts van de regel Inmeetdatum 2:

Door dit veld aan te vinken, geeft u aan dat het voor deze order nodig is om na te meten, dus om een planningsdatum ‘Inmeetdatum 2:’ in te vullen. In de query kunt u dan een controlelijst uitdraaien met orders waarbij ‘nameten nodig’ is aangevinkt en de datum Inmeetdatum 2 nog leeg is. (@1777 en @1376).

Woning inmeetgereed, en Opleverdatum woning

Deze velden zijn handig in combinatie met de Projectenmodule of andere situaties met nieuwbouw of verbouwing en bieden de mogelijkheid vast te leggen op welke datum de woning gereed is om in te meten, en op welke datum de woning wordt opgeleverd. (Dit is dus anders dan het reeds bestaande planningsveld ‘Opleverdatum’. Dat geeft aan wanneer u de keuken of badkamer gaat opleveren.) Ook hier zijn @codes voor beschikbaar: @1781, @1748.

Al langer aanwezig zijn de kleine vierkante knopjes, rechts van het veld ‘tijd’. Als u daar op klikt krijgt u de mogelijkheid een korte opmerking in te voeren. (Bijv.: ‘een half uur tevoren bellen op ….’). Deze opmerking wordt bij de afspraak getoond in de agenda.


Achter de schermen 1

Een belangrijk project waarmee we in de afrondende fase zijn, is de vernieuwing van de Servicemodule. De nieuwe module is helemaal compatibel met de oude, maar werkt handiger door de geÏntegreerde aanpak. Waar de huidige versie drie schermen heeft (invoeren, bewerken, voortgang) en overzichten (lopende service, etc.), kent de nieuwe versie één groot geÏntegreerd scherm dat al deze functies combineert. We hopen komende maand te kunnen starten met praktijktesten bij enkele klanten en daarna volgt de algemene uitrol.

Een andere belangrijke vernieuwing is de nieuwe afdrukmodule. Deze wordt al meegeleverd met de actuele software en steeds meer functies maken gebruik hiervan. Het voordeel is dat de PDF afhandeling beter is (ook niet-standaard lettertypes komen nu mee) en dat een aantal functies sneller verloopt.

In de combinatie DIMS en MijnMontage is te vermelden dat nu ook gescande .tif documenten naar MijnMontage verzonden kunnen worden. Ze worden automatisch geconverteerd naar .jpg of .png, zodat MijnMontage ze kan tonen. In MijnMontage komt binnenkort nog een uitbreiding op de formulierendefinitie, waardoor het mogelijk wordt om voorwaardelijke vragen te stellen. Bijv. extra vragen die gesteld moeten worden afhankelijk van het antwoord op een eerdere vraag.

Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.

(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).


Wij zijn op zoek naar de mooiste ontwerpen

Het winnende ontwerp van deze maand is van:

de heer Anselmus Lodewikus van de firma Peter Trieling Keuken Design v.o.f.  te Beverwijk

Anselmus Lodewikus Peter Trieling Keuken Design 2

Eervolle vermelding:

– de heer Egbert Elburg van de firma Keukencentrum de Graafschap te Aalten
– de heer René de Veld van de firma Philippo keukens te Aalsmeer
– de heer Raymond Korsten van de firma Iemms Keukens en Interieur te Vlaardingen.

Klik hier om alle prijswinnaars en eervolle vermeldingen te bekijken.

We zijn op zoek naar de mooiste ontwerpen gemaakt met onze software. Heeft u ook een ontwerp gemaakt waar u trots op bent?

Is het ontwerp goed aangekleed met accessoires en verlichting? Stuur het ons toe in .jpg formaat naar prijsvraag@simar.nl vergezeld van uw naam en de firma waarvoor u werkt. Iedere maand kiezen wij een winnaar en zullen wij het winnende ontwerp in de nieuwsbrief tonen.

De winnaar ontvangt als dank een fles bubbels om te toosten op het winnende ontwerp.

Proost !

Champagneglazen

Ingezonden tekeningen kunnen door Simar automatisering bv worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Door het inzenden van tekeningen stemt de verzender hiermee in.


Achter de schermen 2:

SIMAR-Design decoratiebestanden
De trends in meubelen en accessoires gaan wellicht sneller dan de nieuwe modellen, materialen en kleuren in de keukenbranche.
Veel van de SIMAR-Design gebruikers gebruiken daarom ook  de optie ‘Trimble 3D Warehouse’  om barkrukken, stoelen, tafels, verlichting en decoratie te downloaden en te plaatsen in het ontwerp.
Een prima oplossing, gezien het aanbod in de 3D warehouse gigantisch is. Het nadeel is echter dat u het model telkens opnieuw moet importeren, de kwaliteit onzeker is en, als allerbelangrijkste, de modellen erg groot en complex zijn.
Door dit laatste wordt de bestandsgrootte van uw ontwerp erg groot er duurt het erg lang om het ontwerp op het scherm te tekenen (renderen).

Daarom roepen wij u op om uw favoriete sketchup modellen uit de 3D warehouse aan ons door te geven. Wij zullen ze dan bewerken en als vaste artikelen opnemen in onze decoratieve catalogi zoals verlichting, meubelen en decoratie.
Daardoor worden de materialen mooier, de tekeningen sneller en kleiner en het beperkt het risico dat een ‘defecte’ of slecht getekende import uw tekening  kapot maakt.
Wij zullen tenminste de top 100 van alle ingezonden voorstellen in de catalogi opnemen.

U kunt uw suggesties naar ons toesturen via het e-mailadres: designmodellen@simar.nl

U mag ons het exacte internetadres van de 3D warehouse doorgeven
(B.v. https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ffd7236686b836cb18693c281cc9e5ff/barkruk)
of de naam van het model & de ontwerper of een schermafdruk:

Barkruk

Of zelfs het complete model als u dit zelf heeft gedownload van https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html.
Wij zullen in het eerste kwartaal van 2018 de ingezonden modellen gaan verzamelen, selecteren en verwerken in de catalogi.

Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met onze helpdesk.
(e-mail: helpdesk@simar.nl of helpdesk@simar-belgium.be).


Suggesties of aanbevelingen voor de nieuwsbrief:

Sinds het uitkomen van de eerste editie van onze nieuwsbrief hebben wij al vele enthousiaste reacties gehad. Omdat deze nieuwsbrief primair voor u als gebruiker is geschreven, willen wij informeren of u wellicht zelf suggesties en/of aanbevelingen heeft voor deze nieuwsbrief, waarmee wij u en alle overige gebruikers nog beter van dienst kunnen zijn.

Wij horen graag van u via ons e-mailadres nieuwsbrief@simar.nl

Nieuwsbrief

Maart 2018

De AVG komt er aan !

De algemene verordening gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. Vanaf dat moment hebben alle Europese (EU) landen dezelfde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Deze wet heeft ook gevolgen voor uw bedrijfsvoering, omdat u persoonsgegevens registreert van consumenten. Zo heeft u o.a. een documentatie- en verantwoordingsplicht (vastleggen welke gegevens u registreert en met welk doel), heeft de consument recht op inzage, wijziging en ‘vergeten’, en is het nodig om verwerkersovereenkomsten af te sluiten met bedrijven die uw gegevens verwerken. Ook onze activiteiten (met name door het gebruik van ‘hulp op afstand’) vallen onder een verwerkersovereenkomst. We zijn dan ook druk bezig een standaard verwerkersovereenkomst op te stellen die we met onze klanten kunnen afsluiten. Binnenkort ontvangt u meer informatie daarover.

Lees meer over wat er van u verwacht wordt onder deze nieuwe wet op:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en kies daar voor ‘Dossier AVG’.

Vakbeurs Julius van der Werf

Op 25, 26 en 27 maart zijn we aanwezig op de Tegelbeurs van Julius van der Werf  in de Beursfabriek te Nieuwegein. Adres Symfonielaan 5, 3438 EX Nieuwegein. U bent van harte welkom !

logo-tegelhandel

Online aanschaf keukenapparatuur neemt toe
Bron Woonkennis

Consumenten kopen steeds vaker losse keukenapparatuur via een webwinkel. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 30.000 Nederlandse consumenten. Van de mensen die losse keukenapparatuur kopen, deed 16% dit in 2014 online. In 2017 is dit aandeel gestegen naar 24% en de verwachting is dat dit percentage de komende jaren nog verder zal stijgen.


Test uw kennis

Soms zitten handige functies enigszins verscholen in de diverse schermen van onze software.

Met deze rubriek tonen wij u een klein gedeelte van één van onze schermen. Aan u de vraag om het juiste scherm te kiezen uit vier mogelijke oplossingen. Hiermee test u en/of verbreedt u uw kennis over de functionaliteit van Simar.
De vraag voor deze editie: uit welk programmaonderdeel komt dit plaatje:

type_veld

Dit is een afbeelding uit:

A – instellingen elektronische formulieren in de MijnMontage App?
B – Instellingen Extra velden bij orders?
C – instellingen Ordervoortgang-scherm?
D – instellingen Query-module?


De mooiste ontwerpen op onze website:

We krijgen steeds meer hele mooie ontwerpen binnen voor onze maandelijkse wedstrijd. In de nieuwsbrief is helaas maar plaats voor één winnend ontwerp en we moeten dat ook nog relatief klein afdrukken. Daarom hebben we alle prijswinnaars, maar ook een groot aantal net-niet prijswinnende ontwerpen op onze website gezet. Laat u inspireren door de fraaie ontwerpen die uw collega’s maken. En staat u er zelf bij: wees gerust trots op het prachtige resultaat. Natuurlijk weten we dat je hele mooie dingen kunt maken met SIMAR-Design, maar ook wij zijn onder de indruk van de fraaie inzendingen. Bekijk hier de collectie


TIP TIP TIP TIP

Vanuit Simar geven we vele tips en suggesties voor het gebruik van onze software. We weten dat onze klanten regelmatig handige werkwijzen ontdekken of creatief gebruik maken van onze software. Heeft u zo’n tip waarvan u denkt: “dat is handig”, laat het ons dan weten. Mogelijk kunnen we ook andere klanten een plezier doen met uw tip. Geef uw tips door via e-mail: tips@simar.nl


Nieuwe bestanden:

Onderstaand een overzicht van nieuwe bestanden die zijn toegevoegd:

– geen

Wilt u een bestand bestellen; e-mail naar secretariaat@simar.nl

Wist u trouwens dat u zelf de voortgang van ons bestandsbeheer kunt raadplegen? *

Ga vanuit de Simar Client naar ”Systeemprogramma”s”-> ”Inlezen Bestanden”-> klik op de grote knop ”Voortgang”.

Voortgang-knop-standaardplaatje

*) Uitsluitend mogelijk indien u werkt met het programma ‘Inlezen Bestanden’ van Simar.


Stel een vraag aan de helpdesk:

U kunt de helpdesk bereiken op de volgende manieren:
– Telefonisch:
NL op 020-4808286
BE op 09-3959500
U wordt automatisch doorverbonden met een beschikbare medewerker van de juiste helpdesk voor uw vraag. De helpdesk is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:45-12:30 uur en van 13:00-17:00 uur.

– E-mail: stuur uw bericht naar
NL helpdesk@simar.nl
BE helpdesk@simar-belgium.be

Uw vraag wordt automatisch naar de juiste medewerker gezonden.


Cursussen:

Om goed vertrouwd te raken met de uitgebreide functionaliteit van onze softwareproducten is het volgen van een cursus zeer aan te bevelen en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk.

Ook het volgen van een vervolgcursus voor de meer gevorderde gebruikers behoort tot de mogelijkheden.

Klik HIER om het totale aanbod te bekijken.

Heeft u aanvullende wensen t.a.v. het cursusaanbod van Simar automatisering? Is er bij u of uw medewerkers behoefte aan training op een specifiek onderdeel van onze software? Laat het ons weten. Wij bespreken graag met u welke mogelijkheden wij hebben voor het geven van extra trainingen op maat.


Speciale cursussen:

Naast de reguliere trainingen geeft Simar tevens trainingen voor specifieke software-toepassingen. Zo hebben wij onder andere de volgende specifieke cursussen op de agenda staan:

* KIMS-Sales&Design dag 1 van 2
12 maart – locatie Amsterdam

SIMAR-Design Gevorderd
12 maart – locatie Tilburg

* SIMAR-Design Gevorderd
13 maart – locatie Amsterdam

* SIMAR-Design Presentatie
13 maart – locatie Gentbrugge

* SIMAR-Design
20 maart – locatie Amsterdam

* KIMS-Sales&Design dag 2 van 2
26 maart – locatie Amsterdam

* SIMAR-Design Gevorderd
26 maart – locatie Tilburg

* SIMAR-Design BSV Gevorderd
27 maart – locatie Tilburg

* SIMAR-Design
27 maart – locatie Gentbrugge

* SIMS-Sales
29 maart – locatie Amsterdam

* Applicatiebeheer
6 april – locatie Amsterdam

* KIMS-Sales&Design dag 1 van 2
9 april – locatie Amsterdam

* SIMAR-Design
9 april – locatie Tilburg

* KIMS-Sales&Design dag 1 van 2
10 april – locatie Tilburg

* KIMS-Sales&Design dag 1 van 2
10 april – locatie Gentbrugge

* KIMS-Sales
17 april – locatie Amsterdam

* KIMS-Sales&Design dag 2 van 2
23 april – locatie Amsterdam

* SIMAR-Design Presentatie
23 april – locatie Tilburg

* KIMS-Sales&Design dag 2 van 2
24 april – locatie Tilburg

* KIMS-Sales&Design dag 2 van 2
24 april – locatie Gentbrugge

Meer informatie over de inhoud van deze cursussen vindt u HIER

Heeft u zelf wensen op het gebied van opleidingen voor uzelf of uw medewerkers? Neem dan even contact op met de Simar Groep via e-mail naar secretariaat@simar.nl. Na ontvangst van uw bericht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Antwoord “Test uw kennis”

type_veld

Het juiste antwoord is:

A – instellingen elektronische formulieren in de MijnMontage App

Na de introductieperiode begint het gebruik van de MijnMontage App alsmaar toe te nemen. Logisch, want met deze App zijn alle actuele ordergegevens inclusief alle opgeslagen tekeningen te bekijken wanner dit nodig is op de smartphone of tablet, waar u ook maar bent, en dat voor een klein éénmalig bedrag per order. Ook kunnen tijdens de montage op het werk direct service meldingen worden ingevoerd, foto’s worden gemaakt en serienummers van de apparatuur worden ingevoerd, voor directe verzending naar het Order Informatie scherm of Order Voortgang scherm behorend bij de order.

De mogelijkheden voor elektronische formulieren in de MijnMontage-App zijn zeer gebruiksvriendelijk geworden. U kunt de door u gewenste formulieren zelf definiëren (eenmalig) zodat ze worden toegevoegd aan uw eigen versie van de MijnMontage App. Denk daarbij aan inmeetrapporten, opleverrapporten en servicebonnen. En, misschien nog wel het meest handige van alles, u kunt de klant direct laten tekenen voor akkoord op uw mobiele telefoon of tablet, waarna de handtekening automatisch wordt toegevoegd bij alle overige opgeslagen documenten.

Indien u vragen heeft over dit scherm helpt de Simar Helpdesk u graag op weg.